Համագործակցային նախագիծ՝ Կարինե Գրիգորյանի հետ

Նպատակ՝

 • Ծանոթացում պարի ֆիզիոլոգիական կողմին
 • Պարի տեսական և գործնական կողմին ծանոթացում
 • Շարժողական ունակությունների ուսումնասիրում

Խնդիրներ՝

 • Պարային նյութի յուրացում
 • Պարային ունակությունների զարգացման ապահովում
 • Ծանոթություն թեմատիկ բովանդակությանը

Աշխատանքի ընթացքը՝

 • Թեմայի ընտրություն
 • Թեմատիկ բովանդակության ուսումասիրում, ներկայացում
 • Պարի ֆիզիոլոգիական կողմի ներկայացում
 • Պարային էսեների ներկայացում
 • <<Շատրվանի շուրջպար>> պարի ուսուցում

Վայրը՝ Մայր դպրոց

Ժամանակահատված՝ Նոյեմբերի 22, 11․00-ին

Մասնակիցներ՝ Քոլեջի ուսանողներ, Միջին դպրոցի 6-րդ դասարանի սովորողներ, պատանեկան երգչախումբ- Լուիզ Քեշիշյան, յուրաքանչյուր կրտսեր դպրոցից 5 սովորող

Արդյունք՝

Ուսումնական փաթեթներ՝ տեսագրությունների, ձայնագրությունների միջոցով

Реклама