Համագործակցային նախագիծ՝ Արմենուհի Սոկրատունի

Նպատակ՝

  • Ծանոթացում կինետոգրաֆիայի հետ
  • Բացահայտել Սրբուհի Լիսիցյանին որպես շարժումների գրառման համակարգի ստեղծող
  • ազգային մշակույթի յուրացում, փոխանցում, տարածում

Խնդիրներ՝

  • Գործունեության նախապատրաստում
  • Ավանդական պարի մասին դրվագների, փաստերի ներկայացում
  • Համագործակցային նախագծի ներկայացում

Աշխատանքի ընթացքը՝

  • Թեմայի վերաբերյալ նյութերի ուսումնասիրություն
  • Թեմայի ներկայացում
  • Պարերի ուսուցում
  • Շարժման նշանների աղյուսակի ցուցադրում

Ժամանակահատված՝ Նոյեմբերի 23, 11․00-ին

Մասնակիցներ՝  Քոլեջի ուսանողներ, երաժշտության մասնախումբ, Արևելյան դպրոցի 5-րդ դասարանի սովորողներ

Արդյունք՝

Ուսումնական փաթեթներ՝ տեսագրությունների, ձայնագրությունների միջոցով

Օգտված գրականության ցանկ՝

Реклама